Shkruan: Argjend  HASANI

Kompania “R.B. Bau GmbH”, në Siegburg, është një kompani prestigjioze në ndërtimtari me një përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit në Republikën Federale të Gjermanisë. Është themeluar nga z.Rysh Blenishta nga Ferizaj, i cili që tani më shumë se 50 vite jeton dhe punon në Gjermani. Pas themelimit të kompanisë me sukses, për një kohë të gjatë e ka drejtuar kompaninë, kështuqë me pensionimin e tij, tani që afro 10 vite, këtë biznes e drejtojnë dy djemtë e tij, dy vëllezërit Fatbardh dhe Fatlum Blenishta. Dy djem të rinj, ambicioz dhe të respektuar në mërgatën shqiptare në Gjermani. 
Kompania “R.B. Bau GmbH” në Siegburg është konkurent serioz në tregun e ndërtimit në Gjermani, shquhet për cilësi, efikasitet dhe korrektësi. Ndërton objekte të larta, si pallate për banim, objekte  të komunave, komplekse ndërtimore për qendra tregtare, objekte të rëndësisë së veçantë, si spitale, shkolla etj. Kompania ka mbi 200 të punësuar dhe është e përbërë nga dhjetëra nacionalitete, kryesisht shqiptarë, gjermanë dhe të tjerë. Në kuadër të kompanisë janë të angazhuar profesionistë dhe inxhinier të  ndërtimtarisë me një përvojë të madhe në fushën e ndërtimit, kështuqë kjo është një garancë e fortë në sukseset e kompanisë në tregun e ndërtimit në Gjermani. Vlenë të theksohet se Fatbardhi dhe Fatlumi përveç që drejtojnë Kompaninë “R.B. Bau GmbH në Siegburg, por kanë në pronësi edhe katër biznese tjera në Gjermani,  si dhe me investimet e tyre, kanë edhe dy biznese në Kosovë. 
Përveç, angazhimeve të drejtuesve të kompanisë në realizimin dhe konkretizimin e projekteve të shumta në biznesin e ndërtimit, ata janë aktiv edhe në kuadër të Unionit të Bizneseve Shqiptare dhe Gjermane në Gjermani. Një biznismen i suksesshëm, siç është Fatbardh Blenishta është i angazhuar  si kordinator për rrethin Bonn-Rhein Sieg Kreis.
Njëashtu, është shquar së bashku me vëllanë Fatlumin në përkrahje dhe ndihma të shumta si në aspektin organizativ në mërgatën shqiptare në Gjermani si dhe në kuadër të aktiviteteve të shumta bamirëse dhe humanitare, të dedikuara për njerëzit me gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike në viset e ndryshme në trojet shqiptare.
Përkushtimi i dy udhëheqësve të Kompanisë “RB Bau GmbH, në Siegburg është një garancë e fortë për realizimin me sukses të projekteve ndërtimore të një cilësie të lartë në industrinë e ndërtimit në Gjermani.

0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�0�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�*