Kompania “Baudekoration HASANI GmbH “, me pronar afaristin e suksesshëm Miran Hasani, sot është një kompani serioze dhe është një konkurente rivale dhe denjë në industrinë ndërtimore gjermane.

Kompania “Baudekoration HASANI GmbH” me pronarin e saj të suksesshëm z. Miran Hasani, në qytetin Eichenzell në afërsi të Fuldës vazhdon serinë e sukseseve në zgjerimin e kapaciteteve dhe volumit në realizimin e projekteve në sektorin ekonomik të industrisë ndërtimtarisë në Gjermani.

Kompania “Baudekoration HASANI GmbH” e udhëhequr nga afaristi i suksesshëm Miran Hasani, me punën, efikasitetin dhe kualitetin në kryerjen e punimeve e gjejmë në shumë punishte të Gjermanisë,  duke filluar me suvatimin, fasadimin,  ngjyrosjen dhe izolimin e shumë objekteve të banimit, objekteve publike dhe shtetërore. Kështu, kjo kompani e cila i ka të punësuar afro 100 punëtorë të rregullt dhe dhjetëra të tjerë përmes nënkontraktorëve, ku shumica, sikurse bletat punëtore nuk kanë të ndalur për asnjë çast.

Kompania “Baudekoration HASANI GmbH” disponon depo të madhe me material fasadues dhe ka të gjithë mekanizmin dhe mjetet e mjaftueshme dhe të nevojshme për punë. Poashtu disponon edhe me automjete të ndryshme transportuese. Komoditeti i objektit të kompanisë për menagjim është modern dhe i paisur me të gjitha paisjet e nevojshme për menagjimin e kompanisë.

Kompania “Baudekoration HASANI GmbH “, me pronar afaristin e suksesshëm Miran Hasani, sot është një kompani serioze dhe është një konkurente rivale dhe denjë në industrinë ndërtimore gjermane.