SHKOLLA SHQIPE NË ABENSBERG PËRMBYLLË ME SUKSES VITIN SHKOLLOR

Në Abensberg u bë shperndarja e dëftesavë perkatësisht vërtetimavë për pjesmarrje në mësimin plotësues në gjuhën shqipe për vitin 2020\21. Mësuesi Hamëz Dakaj pasi që kerkoj një minut heshtje dhe nxënësit recituan disa vjersha për dëshmorë, në kujtim dhe nderim të 23 vjetorit të rëniës së Dëshmorit Nazmi Ukësmajli, emrin e të cilit e mban edhe Shoqata , në prezencën dhe ndihmën e kryesisë së vjetër vazhdoi me shperndarjen e vërtetimavë dhe njëkohësisht nxënesvë duke ju uruar suksese në vitin e ardhshëm shkollor, ku mësuese parashihet që të jetë Jehona Gashi- Graishta. Në emër të shoqatës u ftuan të gjithë prindërit, bashkatdhetarët në Abensberg dhe rrethinë, pasi që nga shtatori fillonë mësimi plotësues në objektet shkollore, që të mos ngurrojn të i dergojnë femijët e tyre në mësimin plotësues në gjuhën tonë të bukur shqipe.