Vargut të të rinjëve shqiptarë të suksesshëm në mërgatë, iu shtua edhe Donjetë Statovci Simnica. Ajo mbrojti me sukses temën e diplomës dhe mori titullin Doktor në shkencat natyrore, drejtimi Imunologji. Suksese dhe mbarësi!